Rainfall update

Akaraanga turanga o te ua no te Kuki Airani mei Apireira kia Tiuni 2016

Kua akamouia teia akaraanga ki runga i te numero i vaitoia o te moana ia Tianuare e Peperuare 2016 o te NINO3.4 SST e te vaito akatereia (NINO3.4 SST).


Rarotonga 3 marama (Apireira kia Tiunu 2016) Akaraanga.


I te mea e kua rauka te avereti o te NINO3.4 SST o Tianuare e Peperuare ki te 2.22, te turu pakari nei te akaraanga kia topa te vaito ki raro ake i to rotopu. Te tamanakoia nei e e 52% o te tuatau ka tupu teia. E 12% ote tuatau, ka maata atu te vaito ki runga ake i te vaito i rotopu, e 36% o te tuatau ka tau u ate vaito o te ua ki to rotopu.


Akatakaanga Vaito ua no teia 3 marama Apireira kia Tiunu no Rarotonga:

“Raro ake i te vaito rotopu" -373 mm.

“Vaito Rotopu" 373 - 487.7mm

“Runga ake i te vaito rotopu: 487.7mm

To view the SCOPIC Outlook in English please click here